หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกะท้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
   
 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
 
 
 
   

การพัฒนาและจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

การพัฒนาการใช้ที่ดิน และการจัดทำผังเมืองอย่างเป็นระบบ

การป้องกันและส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของชุมชน

ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านเกษตรกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

ส่งเสริมและสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาอนุรักษ์ บำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

พัฒนาการบริการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 096-052-6665
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10