หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
   
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวรุ่งทิพย์ วงษ์ด่อน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0855082589


นางรุ้งวรรณ์ ชัยภูมิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร : 0857334422


นางสาวบุญวิสา รักสัญชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
โทร : 087-3116986


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
ปก./ชก.


นางบุญซื่อ เพชรไทย
นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ
โทร : 0634145929


นางสาวกานต์พิชชา สันต๊ะวงค์
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร : 083-951-3666


ว่าง
นิติกร
ปก./ชก.


นางสาวจรรยารัตน์ ทาลีดา
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
โทร : 083-623-9116


นายเชวงวิชญ์ โนนคำ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
โทร : 061-6926449


จ่าเอกธรรมรัตน์ ระโส
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ
โทร : 0884287530


นางสาวนิตยา แจ้งสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
โทร : 093-1739541


นางสาวชลนิชา สิงสนิท
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติงาน
โทร : 082-6936390


-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


ว่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ


นายปรัตถกร จีนภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสิริญญา อุ่นจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุจิตรา มั่นคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววรรณนิภา บับภาบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปัญญพร สูงนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปศุสัตว์


นายบุญยัง สร้อยสอน
พนักงานขับรถยนต์


นายพิทยา มาดี
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา


นายเฉลิมศักดิ์ บางศรี
คนงานทั่วไป


ว่าง
ภารโรง


ว่าง
คนงานประจำรถขยะ


ว่าง
พนักงานประจำรถขยะ


นายนครินทร์ ทองบุญมา
พนักงานขับรถยนต์


ว่าง
พนักงานขับรถยนต์


นางธีรชัย อิ่มชม
พนักงานขับรถยนต์


นายวิวัฒน์ มาดี
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 096-052-6665
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10