หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
   
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวรุ่งทิพย์ วงษ์ด่อน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0855082589


นางรุ้งวรรณ์ ชัยภูมิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร : 0857334422


นางสาวพัชญ์สิตา รังสิมาต่อพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนงนุช อู่แสนขันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0626415198


ว่าง
นักพัฒนาชุมชน


นางบุญซื่อ เพชรไทย
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0634145929


ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ศุภกฤต กิ่งบุบผา
นิติกร
โทร : 0815332856


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข


-ว่าง-
นักวิชาการเกษตร


จ่าเอกธรรมรัตน์ ระโส
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ
โทร : 0884287530


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวประภัสสร ปานเกิด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ


นายปรัตถกร จีนภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสิริญญา อุ่นจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุจิตรา มั่นคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววรรณนิภา บับภาบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปัญญพร สูงนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายธีรพงศ์ อุ่นพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปศุสัตว์


นายบุญยัง สร้อยสอน
พนักงานขับรถยนต์


นายพิทยา มาดี
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา


นายเฉลิมศักดิ์ บางศรี
คนงานทั่วไป


ว่าง
ภารโรง


นายบรรณสรณ์ ศรีนวลขำ
พนักงานประจำรถขยะ


นายประธาน อุ่นพรม
พนักงานประจำรถขยะ


นายนครินทร์ ทองบุญมา
พนักงานขับรถยนต์


นายมนัส หมื่นอภัย
พนักงานขับรถยนต์


นางธีรชัย อิ่มชม
พนักงานขับรถยนต์


นายวิวัฒน์ มาดี
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-991-801
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10