หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
   
 


นายเหนือเพ็ชร ยิ้มแย้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรุ่งทิพย์ วงษ์ด่อน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวพัชญ์สิตา รังสิมาต่อพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางรัตนาพร พรมพินิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าง
นักพัฒนาชุมชน


นางบุญซื่อ เพชรไทย
นักพัฒนาชุมชน


นางปภาดา ปัดถา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ศุภกฤต กิ่งบุบผา
นิติกร


นางสาวชลธิชา ยรรยงค์
นักวิชาการสาธารณสุข


-ว่าง-
นักวิชาการเกษตร


จ่าเอกธรรมรัตน์ ระโส
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ


ส.ท. ปริพัฒน์ หมีนิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาววัลพร ถาวร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวประภัสสร ปานเกิด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ


นายปรัตถกร จีนภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสิริญญา อุ่นจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุจิตรา มั่นคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววรรณนิภา บับภาบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปัญญพร สูงนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายธีรพงศ์ อุ่นพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปศุสัตว์


นายบุญยัง สร้อยสอน
พนักงานขับรถยนต์


นายพิทยา มาดี
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา


ว่าง
คนงานทั่วไป


นางธีรชัย อิ่มชม
ภารโรง


นายบรรณสรณ์ ศรีนวลขำ
พนักงานประจำรถขยะ


นายประธาน อุ่นพรม
พนักงานประจำรถขยะ


นายนครินทร์ ทองบุญมา
พนักงานขับรถยนต์


นายมนัส หมื่นอภัย
พนักงานขับรถยนต์


ว่าง
พนักงานขับรถยนต์


นายวิวัฒน์ มาดี
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-991-801
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10