หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกะท้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
   
 
 
พื้นที่ของตำบลหนองกะท้าวมีภูเขาสูงชันล้อมรอบ ประชาชนตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา อาชีพหลักคือทำการเกษตร ประชากรอยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
 
มีจุดตรวจเวรยามรักษาการณ์ในเวลากลางคืนทั้ง 27 หมู่บ้าน โดยมีอาสาสมัครป้องกันยาเสพติดระดับตำบล (ปปส.) และผู้นำชุมชนในหมู่บ้านผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านทุกวัน รวมจำนวน 650 คน
 
 
การนับถือศาสนา

นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98  

นับถือศาสนาคริส ร้อยละ 2  

วัด จำนวน 12 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง

โบสถ์คริสต์ จำนวน 2 แห่ง
 

การแห่ธง
การจุดบั้งไฟ

การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์
เทศน์มหาชาติ ในวันออกพรรษา

แห่ต้นผึ้ง
การเลี้ยงปู่บ้านในเดือนหก

ทำบุญกลางบ้าน ในวันเพ็ญเดือนห้า
บวงทรวงเทพารักษ์ ต้นโพธิ์เสด็จ

ประเพณีปักธงชัย    
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว มีโรงเรียน 8 แห่ง สามารถแบ่งกลุ่มได้ 2 ประเภท ดังนี้
โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 7 แห่ง

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านน้ำตาก ระดับ อนุบาล 3 ขวบ ถึง ประถมศึกษา
ปีที่ 6

โรงเรียนบางยางพัฒนา ระดับ อนุบาล 3 ขวบ ถึง มัธยมศึกษา
ปีที่ 3

โรงเรียนบ้านหลังเขา ระดับ อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา
ปีที่ 3

โรงเรียนบ้านนาหนอง ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวม 6 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกะท้าว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังเขา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางยางพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์นาจาน
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะท้าว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลในเขตพื้นที่ จำนวน 8 คน

พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน

เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขชุมชน
    จำนวน 2 คน

นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 คน
ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล (พ.ศ. 2554)
จำนวน 27,152 ราย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน
    จำนวน 8,268 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะท้าว
    จำนวน 15,076 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางยางพัฒนา
    จำนวน 3,949 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 

การจักสาน
ถ่านอัดแท่ง

น้ำส้มควันไม้    
 

ถ่านอัดแท่ง
สัปปะรด

ข้าวกล้องปลอดสารพิษ
น้ำส้มควันไม้
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 096-052-6665
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10