หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
   
 
         
ถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน ระยะทางรวม 39.1 กิโลเมตร

สายหนองกะท้าว - บ้านนาหนอง
    ระยะทาง 6 กิโลเมตร

สายหนองกะท้าว - บ้านนาโพธิ์