หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกะท้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
   
 
         
ถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน ระยะทางรวม 39.1 กิโลเมตร

สายหนองกะท้าว - บ้านนาหนอง
    ระยะทาง 6 กิโลเมตร

สายหนองกะท้าว - บ้านนาโพธิ์
    ระยะทาง 7 กิโลเมตร

สายหนองกะท้าว - บ้านโนนตาโพน
    ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
 
สายหนองกะท้าว - บ้านไร่วังเงิน ระยะทาง 9 กิโลเมตร
 
สายหนองกะท้าว - บ้านโพธิ์เจริญ ระยะทาง 5 กิโลเมตร
 
สายไร่วังเงิน - บ้านแก่งไฮ ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร
 
สายไร่วังเงิน - บ้านห้วยแก้ว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
  ถนน คสล.
 
สายบ้านบางยางพัฒนา - บ้านน้ำตาก ระยะทาง 120 เมตร
 
สายหลังเขา - บ้านห้วยเซิม ระยะทาง 325 เมตร
 
ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์นาจาน ระยะทาง 100 เมตร
 
ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาจาน ระยะทาง 125 เมตร
 
ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกะท้าว ระยะทาง 400 เมตร
 
ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะท้าว ระยะทาง 452 เมตร
 
ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนน ระยะทาง 700 เมตร
 
ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์เสด็จ ระยะทาง 980 เมตร
 
ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโนนมะเกลือ ระยะทาง 600 เมตร
 
ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านกลาง ระยะทาง 400 เมตร
 
ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านป่าสัก ระยะทาง 300 เมตร
 
 
ลักษณะของแหล่งน้ำ

ลำน้ำแควน้อย เป็นลำน้ำที่แคบมีตลิ่งสูงชัน ช่วงฤดูฝนมักเกิดน้ำบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 3,750 ไร่ ไหลผ่านหมู่ที่ 6, 9, 12, 16, 22, 26

ลำน้ำคาน เป็นลำน้ำที่เล็กแคบฝนตกหนักมักเกิดน้ำปาไหลหลาก พื้นที่รับน้ำใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 2,500 ไร่ ไหลผ่านหมู่ที่ 1, 2, 3, 9, 10, 18, 23

ห้วยน้ำคูบ ไหลจากพื้นที่เขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีฝายกั้น เพื่อใช้น้ำเพื่อการเกษตร มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำตื้นเขิน เนื่องจากเกษตรกรไถเตรียมดินฝนตกเกิดการพังทลาย และชะล้างหน้าดินลงสู่ลำห้วย ช่วงฤดูแล้งน้ำห้วยน้ำแห้ง ควรทำอ่างเก็บน้ำไว้เพื่อเก็บกักน้ำ พื้นที่รับน้ำใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 1,875 ไร่ ไหลผ่านหมู่ที่ 5, 6, 12, 13, 20

อ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ความจุ 6,613,649 ลูกบาศก์เมตร มีปัญหาเรื่องน้ำที่ส่งจากท่อเป็นสนิมเหล็ก และมีกลิ่นเหม็นและมีกลิ่น เนื่องจากระดับปากท่อที่น้ำไหลเข้าในอ่างอยู่ลึก เป็นน้ำที่เกิดจากการตกตะกอนแสงแดดส่องไม่ถึง ทำให้ขาดออกซิเจน พื้นที่รับน้ำใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 2,180 ไร่ หมู่ที่ 8, 11, 19

อ่างเก็บน้ำวังปูน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 15 ความจุ 8,900,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้ำใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 6,620 ไร่ หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 20
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง

ฝายน้ำล้น จำนวน 6 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 30 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 50 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล จำนวน 35 แห่ง

ระบบประปา จำนวน 8 แห่ง
 
น้ำ
มีอ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้ (อ่างแก่งไฮ) ที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดพิษณุโลกก่อสร้างไว้ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ ประมาณ 6,613,616:43 20/12/256049 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน ได้ถ่ายโอนภารกิจ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวดูแลและรักษา หากมีการจัดระบบการวางท่อส่งน้ำ เพื่อนำมาใช้ทางด้านการเกษตรอย่างเหมาะสม และครอบคลุมทั่วถึงแล้ว จะส่งเกิดผลประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนในพื้นที่ และอีกประการหนึ่งบริเวณรอบๆ อ่าง มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกแห่งหนึ่ง ของท้องถิ่นในอนาคต
ป่าไม้
ตำบลหนองกะท้าวส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยางและป่าเนินเพิ่ม เป็นป่าไม้เบญจพรรณและเสื่อมโทรม มีเกษตรกรเข้าทำการเกษตรบางส่วน เป็นพื้นที่ปลูกป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และสวนสักที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการของทางกรมป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด 183,925 ไร่
ภูเขา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาหนอง ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ เริ่มใช้กำจัดขยะเมื่อปี พ.ศ. 2549 ซึ่งในปัจจุบันประชาชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่ประชาชนจะกำจัดขยะโดยวิธีกองพื้นแล้วเผา หรือนำขยะไปทิ้งในสถานที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวกำหนดไว้ ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งทำให้มีปัญหาขยะตกค้างอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน และปัญหาต่างๆ ตามมา
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 096-052-6665
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10