หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง/จ้าง เป็นพนักงานจ้าง [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศผลคะแนนการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 314  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศคำสั่งมอบอำนาจ [ 2 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)