หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
   
   
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
แผนคุณภาพชีวิตในการทำงาน ประจำปี 2561 - 2563 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561-2563 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ครั้งที่ 2) 1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ครั้งที่ 1) 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 176  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 186  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 186  
 
  (1)     2