หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
   
 
  หมวดข่าว :ประกาศราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุก สายหนองกะเหลียง หมู่ที่ 13 บ้านโนนมะเกลือ   14 ก.พ. 2561 385
ประกาศสอบราคา   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายท่อเหลี่ยม-บ้านนายมนัส หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์เสด็จ   14 ก.พ. 2561 351
ประกาศสอบราคา   .โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายสงคราม-บ้านนางชู หมู่ที่2 บ้านนาจาน   14 ก.พ. 2561 339
ประกาศสอบราคา   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายผดุง-บ้านนายสิน หมู่ที่ 14 บ้านกลาง   5 ก.พ. 2561 145
ประกาศสอบราคา   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนางถุงเงิน-บ้านนายสมส่วน หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะท้าว   30 ม.ค. 2561 204
ประกาศสอบราคา   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านนายละมัย หมู่ที่ 18 บ้านบุ่ง   30 ม.ค. 2561 121
ประกาศสอบราคา   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายสน-บ้านนางหมุด หมู่ที่ 18 บ้านบุ่ง   30 ม.ค. 2561 147
ประกาศสอบราคา   ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามห้วยบง หมู่ที่ 20 บ้านเนินกลาง   30 ม.ค. 2561 138
ประกาศสอบราคา   ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามห้วยน้ำคูบ หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา   30 ม.ค. 2561 171
ประกาศสอบราคา   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร้องเป้า หมู่ที่ 23 บ้านโพธิ์เจริ   30 ม.ค. 2561 141
  (1)     2