หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนางปิ่น-บ้านนางอุบลรัตน์ บริเวณทางแยกศาลพ่อใหญ่น้อย หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกะท้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนางปิ่น-บ้านนางอุบลรัตน์ บริเวณทางแยกศาลพ่อใหญ่น้อย หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกะท้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนางปิ่น-บ้านนางอุบลรัตน์ บริเวณทางแยกศาลพ่อใหญ่น้อย หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกะท้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ รายนางสาวบำรุง ม่วงเงิน หมู่ที่ ๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบัวผัน-บ้านนายวินัย ทุมดี หมู่ที่ ๑๑ บ้านแก่งไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบัวผัน-บ้านนายวินัย ทุมดี หมู่ที่ ๑๑ บ้านแก่งไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร้องค้อ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนนาก่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหน้าวัด ช่วงบ้านนายพจน์-หน้าวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์เสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหลังบ้านกำนัน-โพธิ์เสด็จ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์เสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบัวผัน-บ้านนายวินัย ทุมดี หมู่ที่ ๑๑ บ้านแก่งไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11