หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 6 ศูนย์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 33 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดหา/ติดตั้งยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4