หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ค่าเช่าเดือนละ 3,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกะท้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางยางพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์นาจาน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]เหมาประกอบอาหารกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังเขา [ 3 ต.ค. 2565 ]เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 จำนวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38