หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำแบบสำรวจคุณภาพและประเมินความพึงพอใจในการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกขยะมูลฝอย) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๓๕๐ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนที่ดินนายสมบูรณ์-ทางแยก ทล ๒๐๑๓ หมู่ที่ ๒๗ บ้านชายทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกะท้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 98-002 สายทางหลวงแผ่นดิน 2013 บ้านโนนตาโพน-บ้านโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก ช่วงฝาย SML หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามห้วยเซิม หมู่ที่ 25 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามห้วยเซิม หมู่ที่ 25 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกะท้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22