หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกะท้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
   
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ตำบลหนองกะท้าว เป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอนครไทย มีประวัติเล่าสืบทอดต่อกันมาว่ามีสองเฒ่า - ตายาย อาศัยอยู่หมู่บ้านเล็กๆบริเวณบึงบ้านพร้าว (ตำบลบ้านพร้าวในปัจจุบัน) วันหนึ่งในฤดูน้ำหลาก มีกวางเผือกวิ่งเข้ามาในหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ฆ่ากวางแบ่งกันกินเป็นอาหาร แต่สองเฒ่าตายายไม่ยอมกินเนื้อกวางดังกล่าว ต่อมาเกิดเหตุการณ์บึงที่ตั้งหมู่บ้านเกิดถล่ม มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน น้ำป่าไหลหลากทำให้ชาวบ้านตายหมด เหลือสองเฒ่าตายาย ต่อมาได้อพยพจากบ้านพร้าวมาตั้งรกรากอาศัยอยู่ริมหนองน้ำใหญ่ (บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านหนองกะท้าวปัจจุบัน) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต่อมามีผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น ขยายเป็นชุมชนใหญ่ จัดตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกว่า “หนองสองเฒ่า” โดยมีความหมายถึง ชื่อหนองน้ำและสองเฒ่าตายายที่เป็นผู้เข้ามาตั้งรกรากเป็นครั้งแรก และชื่อเรียกหมู่บ้านเพี้ยนไปจากเดิมเป็น “หนองกะท้าว” ในปัจจุบัน
 
 
ตำบลหนองกะท้าว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ 252,953 ไร่ หรือประมาณ 404.7 ตารางกิโลเมตรตำบลหนองกะท้าว ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอนครไทย ห่างจากที่ว่าการอำเภอนครไทยประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 นาที และห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 92 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวตำบลระยะทาง 65 กิโลเมตร มีเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2013 ผ่านตัวตำบลหนองกะท้าว
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ท่าสะแก (อำเภอชาติตระการ) / อบต.บ้านพร้าว / ทต.นครไทย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ห้วยเฮี้ย / ทต.บ้านแยง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.เนินเพิ่ม
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.แก่งโสภา / อบต.บ้านกลาง (อำเภอวังทอง)  
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปในเขตตำบลหนองกะท้าว เป็นที่ราบสลับเนินเขามีที่ราบบ้าง ตามบริเวณแนวริมลำน้ำแควน้อย และลำน้ำคาน ทางทิศใต้และตะวันตกลาดเทลงทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นที่ลุ่มติดแม่น้ำแควน้อย จุดที่สูงที่สุดสูงจากระดับน้ำทะเล 585 เมตร สภาพป่าเป็นป่าโปร่งสลับกับพื้นที่ ทำไร่ที่ชาวบ้านครอบครองทำการเกษตร พื้นที่ป่าที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มีเหลือน้อย เฉพาะบริเวณที่เป็นภูเขาสูงแถบรอยต่ออาณาเขตบ้านน้ำตาก
 
   
อากาศร้อนชื้น ความชื้นสัมพัทธ์ 65% อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนตกมากในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 123.26 มิลลิเมตร ต่อเดือน และเฉลี่ย 1,119.36 มิลลิเมตรต่อปี ลักษณะภูมิอากาศ จำแนกได้เป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
 
         
การเกษตร

ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 3,792 ครัวเรือน

ทำไร่ จำนวน 1,602 ครัวเรือน

ทำนา จำนวน 1,583 ครัวเรือน

ทำนา/ทำไร่ จำนวน 607 ครัวเรือน

จำนวนเกษตรกร จำนวน 7,461 คน
การประมง
ในตำบลหนองกะท้าว มีการขุดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อไว้บริโภค ส่วนมากเลี้ยงปลาใน บ่อดิน มีจำนวนบ่อทั้งหมด 416 บ่อ พื้นที่ 428 ไร่ จำนวนเกษตรกร 416 ราย
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 16,345 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 8,243 คน คิดเป็นร้อยละ 50.43

หญิง จำนวน 8,102 คน คิดเป็นร้อยละ 49.57
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 5,830 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 40.39 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านนาโพธิ์ 421 404 825 239  
2   บ้านนาจาน 377 357 734 243
  3   บ้านหนองกะท้าว 171 193 364 210  
4   บ้านหนองกะท้าว 230 254 484 179
  5   บ้านโนน 177 206 383 127  
6   บ้านนาหนอง 346 324 670 202
  7   บ้านหลังเขา 563 562 1,125 405  
8   บ้านแก่งหว้า 583 566 1,149 478
  9   บ้านโนนตาโพน 140 167 307 119  
10   บ้านโพธิ์เสด็จ 312 341 653 242
  11   บ้านแก่งไฮ 422 412 834 303  
12   บ้านโนนนาก่าม 284 292 576 184
  13   บ้านโนนมะเกลือ 362 337 699 218  
14   บ้านกลาง 195 192 387 122
  15   บ้านป่าสัก 238 246 484 160  
16   บ้านบางยางพัฒนา 380 371 751 303
  17   บ้านน้ำตาก 277 250 527 191  
18   บ้านบุ่ง 421 395 816 258
  19   บ้านห้วยแก้ว 314 298 612 243  
20   บ้านเนินกลาง 565 554 1,119 303
  21   บ้านน้ำดั้น 235 226 461 167  
22   บ้านเนินพลวง 188 196 384 133
  23   บ้านโพธิ์เจริญ 276 258 534 176  
24   บ้านไร่วังเงิน 141 142 283 141
  25   บ้านห้วยเซิม 129 116 245 107  
26   บ้านโป่งดินดำ 248 218 466 204
  27   บ้านชายทุ่ง 248 225 473 173  
    รวม 8,243 8,102 16,345 5,830
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 096-052-6665
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10