หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
   
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ตำบลหนองกะท้าว เป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอนครไทย มีประวัติเล่าสืบทอดต่อกันมาว่ามีสองเฒ่า - ตายาย อาศัยอยู่หมู่บ้านเล็กๆบริเวณบึงบ้านพร้าว (ตำบลบ้านพร้าวในปัจจุบัน) วันหนึ่งในฤดูน้ำหลาก มีกวางเผือกวิ่งเข้ามาในหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ฆ่ากวางแบ่งกันกินเป็นอาหาร แต่สองเฒ่าตายายไม่ยอมกินเนื้อกวางดังกล่าว ต่อมาเกิดเหตุการณ์บึงที่ตั้งหมู่บ้านเกิดถล่ม มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน น้ำป่าไหลหลากทำให้ชาวบ้านตายหมด เหลือสองเฒ่าตายาย ต่อมาได้อพยพจากบ้านพร้าวมาตั้งรกรากอาศัยอยู่ริมหนองน้ำใหญ่ (บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านหนองกะท้าวปัจจุบัน) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต่อมามีผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น ขยายเป็นชุมชนใหญ่ จัดตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกว่า “หนองสองเฒ่า” โดยมีความหมายถึง ชื่อหนองน้ำและสองเฒ่าตายายที่เป็นผู้เข้ามาตั้งรกรากเป็นครั้งแรก และชื่อเรียกหมู่บ้านเพี้ยนไปจากเดิมเป็น “หนองกะท้าว” ในปัจจุบัน
 
 
ตำบลหนองกะท้าว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ 252,953 ไร่ หรือประมาณ 404.7 ตารางกิโลเมตรตำบลหนองกะท้าว ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอนครไทย ห่างจากที่ว่าการอำเภอนครไทยประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 นาที และห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 92 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวตำบลระยะทาง 65 กิโลเมตร มีเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2013 ผ่านตัวตำบลหนองกะท้าว
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ท่าสะแก (อำเภอชาติตระการ) / อบต.