หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
   
   
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศแสดงฐานนะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปี 2561 [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2